วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນອາກາດ

ບອກມາເລີຍຄວາມຈິງ ຢ່າອ້າງເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງໄປ
ຢ່າບອກວ່າເຈົ້າເສຍໃຈ ທີ່ເຈົ້າເລືອກຄົນໃໝ່ຄົນນັ້ນ
ຄົນທີ່ຄວນເສຍໃຈ ມັນຄວນຈະເປັນຂ້ອຍຫຼາຍກວ່າ
ຢ່າຮ້ອງໃຫ້ເສຍນ້ຳຕາ ທຳເໝືອນວ່າເຈົ້າຍັງຫ່ວງກັນ
ຢ່າກັງວົນໄປເລີຍວ່າຂ້ອຍຈະເປັນຈະຕາຍ ຖ້າຂາດເຈົ້າໄປ
ຕອນບໍ່ມີເຈົ້າຂ້ອຍກໍຍັງຢູ່ໄດ້ວັນນີ້ເຖິງຂາດເຈົ້າໄປ ຂ້ອຍຄົງບໍ່ຕາຍ
ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນອາກາດ ທີ່ຂ້ອຍຂາດແລ້ວຈະຕ້ອງຕາຍ
ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ກັບຂ້ອຍຈົນຂະໜາດນັ້ນ
ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຫົວໃຈ ຢ່າໄດ້ເຫັນຕົວເອງສຳຄັນ
ເຖິງແມ່ນເຈົ້າຈະຖິ້ມກັນ ແຕ່ລົມຫາຍໃຈຂອງຂ້ອຍຍັງມີຢູ່
ບໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມ ທຳໃຈຍອມຮັບມັນ
ລົບລືມຄວາມສຳພັນເກົ່າໆທີ່ຍັງຝັງໃຈ
ເມື່ອເຈົ້າເລືອກທາງໃໝ່ ທີ່ໄດ້ໃຈເຈົ້າທຸກຢ່າງ
ກໍຢ່າໃຫ້ຄວາມຫວັງອາໄລວອນກັນແບບນີ້
ຢ່າກັງວົນໄປເລີຍວ່າຂ້ອຍຈະເປັນຈະຕາຍ ຖ້າຂາດເຈົ້າໄປ
ຕອນບໍ່ມີເຈົ້າຂ້ອຍກໍຍັງຢູ່ໄດ້ວັນນີ້ເຖິງຂາດເຈົ້າໄປ ຂ້ອຍຄົງບໍ່ຕາຍ
ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນອາກາດ ທີ່ຂ້ອຍຂາດແລ້ວຈະຕ້ອງຕາຍ
ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ກັບຂ້ອຍຈົນຂະໜາດນັ້ນ
ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຫົວໃຈ ຢ່າໄດ້ເຫັນຕົວເອງສຳຄັນ
ເຖິງແມ່ນເຈົ້າຈະຖິ້ມກັນ ແຕ່ລົມຫາຍໃຈຂອງຂ້ອຍຍັງມີຢູ
ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນອາກາດ ທີ່ຂ້ອຍຂາດແລ້ວຈະຕ້ອງຕາຍ
ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ບໍ່ສຳຄັນຂະໜາດນັ້ນ
ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຫົວໃຈ ຢ່າໄດ້ເຫັນຕົວເອງສຳຄັນ
ເຖິງແມ່ນເຈົ້າຈະຖິ້ມກັນ ແຕ່ລົມຫາຍໃຈຂອງຂ້ອຍຍັງມີຢູ
...ແຕ່ລົມຫາຍໃຈຂອງຂ້ອຍຍັງມີຢູ

ຄົນມືສອງ

ນັ່ງລົງກ່ອນ ມອງທີ່ຕາຄູ່ນີ້ ຈັບມືກັນໄວ້ ແລ້ວຟັງຄຳນີ້ ຂໍຖາມກ່ອນ ກ່ອນຈະຮັກກັນນານກວ່ານີ້ ກ່ຽວກັບຄົນໆນີ້ ທີ່ເຈົ້ານັ້ນມາມີໃຈ
ມັນເຄີຍເປັນຂອງຄົນອື່ນ ເຄີຍມີເຈົ້າຂອງຫົວໃຈ ເຄີຍເປັນຂອງໃຜ ກ່ອນຈະມາຮັກກັນ
ຈະຮັບໄດ້ຫຼືບໍ ຫາກຄົນທີ່ເຈົ້າມີໃຈມັນເຄີຍເປັນຂອງໃຜ ມີໃຜມາກ່ອນໝົດຕົວ ແລະ ຫົວໃຈ 
ຄົນທີ່ເຈົ້າໄດ້ໃຈໄປຄອງ ເປັນພຽງມືສອງຂອງຄົນອື່ນ ຢາກຈະຮູ້ ເຈົ້າຈະຮັກກັບຄົນແບບນີ້ ໄປອີກນານເທົ່າໃດ
ເຖິງວັນກ່ອນ ຈະເປັນຂອງເຂົາໝົດຕົວ ແລະ ຫົວໃຈ ຂໍພຽງເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ເທົ່ານີ້ກໍພຽງພໍແລ້ວ
ເຖິງວັນໜຶ່ງເຈົ້າອາດຈະປ່ຽນໃຈ ຫາກເຈົ້າໄດ້ພົບຄົນໃໝ່ ທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍຜ່ານໃຜ 
ຂ້ອຍເຄີຍເປັນຂອງຄົນອື່ນ ເຄີຍມີເຈົ້າຂອງຫົວໃຈ ເຄີຍເປັນຂອງໃຜ ກ່ອນຈະມາຮັກກັນ
*  ຈະຮັບໄດ້ຫຼືບໍ ຫາກຄົນທີ່ເຈົ້າມີໃຈມັນເຄີຍເປັນຂອງໃຜ ມີໃຜມາກ່ອນໝົດຕົວ ແລະ ຫົວໃຈ
ຄົນທີ່ເຈົ້າໄດ້ໃຈໄປຄອງ ເປັນພຽງມືສອງຂອງຄົນອື່ນ ຢາກຈະຮູ້ ເຈົ້າຈະຮັກກັບຄົນແບບນີ້ ...
* ຈະຮັບໄດ້ຫຼືບໍ ຫາກຄົນທີ່ເຈົ້າມີໃຈມັນເຄີຍເປັນຂອງໃຜ ມີໃຜມາກ່ອນໝົດຕົວ ແລະ ຫົວໃຈ
ຄົນທີ່ເຈົ້າໄດ້ໃຈໄປຄອງ ເປັນພຽງມືສອງເຫຼືອຂອງຄົນອື່ນ ຢາກຈະຮູ້ ເຈົ້າຈະຮັກ ຫຼື ຄົນແບບນີ້...
* ຈະຮັບໄດ້ຫຼືບໍ ຫາກຄົນທີ່ເຈົ້າມີໃຈມັນເຄີຍເປັນຂອງໃຜ ມີໃຜມາກ່ອນໝົດຕົວ ແລະ ຫົວໃຈ
ຄົນທີ່ເຈົ້າໄດ້ໃຈໄປຄອງ ເປັນພຽງມືສອງເຫຼືອຂອງຄົນອື່ນ ຢາກຈະຮູ້ ເຈົ້າຈະຮັກ ຫຼື ຄົນແບບນີ້ໄປໄດ້ນານຈັກເທົ່າໃດ 
ຢາກຈະຮູ້ ເຈົ້າຈະຮັກ ຫຼື ຄົນມືສອງດ້ນານຈັກເທົ່າໃດ.

ເວົ້າບ້າໆ

ວັນທີ່ເຈົ້ານັ້ນຈະຈາກໄປ ບອກໃຫ້ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງເສຍໃຈ ໃຫ້ຄິດວ່າເຮົາໄປກັນບໍ່ໄຫວ ອີກບໍ່ນານຈະລືມມັນໄປ 
ບອກໃຫ້ຂ້ອຍຢ່າມີນ້ຳຕາ ເວົ້າບ້າໆອອກມາແບບນັ້ນ ວ່າຄົນທີ່ເຄີຍຮັກກັນຈິງໃຈ ວັນນີ້ຈະມາຖິ້ມໄປ
ຫົວໃຈບໍ່ແມ່ນກ້ອນຫີນ ກໍ່ເລີຍທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ ມາທຳໃຫ້ໃຈສະຫຼາຍ ຫາຍໄປ
ບອກວ່າຢ່າເສຍໃຈ ຢ່າມີນ້ຳຕາ ເວົ້າບ້າບ້າ ເປັນໃຜມັນຈະທົນໄຫວ ທີ່ເວົ້ານະມັນງ່າຍຢູ່ ແຕ່ເຫັນນະມັນຍາກກວ່າ
ມັນເຈັບຈົນມີນ້ຳຕາ ເມື່ອເຈົ້າຈະຈາກໄປ 
ເຈົ້າຈະຖິ້ມກໍຄົງ ຂ້ອຍຖືກຖິ້ມນ້ຳຕາຈະອອກ ຄຳບອກລາຂອງເຈົ້າງ່າຍໆ ມັນທຳໃຫ້ຂ້ອຍເຈັບໃຈ

*  ຫົວໃຈບໍ່ແມ່ນກ້ອນຫີນ ກໍ່ເລີຍທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ ມາທຳໃຫ້ໃຈສະຫຼາຍ ຫາຍໄປ
ບອກວ່າຢ່າເສຍໃຈ ຢ່າມີນ້ຳຕາ ເວົ້າບ້າບ້າ ເປັນໃຜມັນຈະທົນໄຫວ ທີ່ເວົ້ານະມັນງ່າຍຢູ່ ແຕ່ເຫັນນະມັນຍາກກວ່າ
ມັນເຈັບຈົນມີນ້ຳຕາ ເມື່ອເຈົ້າຈະຈາກໄປ 
* ຄົນທີ່ເຄີຍຮັກກັນໝົດໃຈ ໃນວັນນີ້ຕ້ອງມາຖິ້ມໄປ ມັນເສຍໃຈ ມັນຊ້ຳໃຈ ມັນອົດມັນທົນບໍ່ໄຫວ ນ້ຳຕາຈະໄຫຼ

*  ບອກວ່າຢ່າເສຍໃຈ ຢ່າມີນ້ຳຕາ ເວົ້າບ້າບ້າ ເປັນໃຜມັນຈະທົນໄຫວ ທີ່ເວົ້ານະມັນງ່າຍຢູ່ ແຕ່ເຫັນນະມັນຍາກກວ່າ
ມັນເຈັບຈົນມີນ້ຳຕາ ເມື່ອເຈົ້າຈະຈາກໄປ

*  ບອກວ່າຢ່າເສຍໃຈ ຢ່າມີນ້ຳຕາ ເວົ້າບ້າບ້າ ເປັນໃຜມັນຈະທົນໄຫວ ທີ່ເວົ້ານະມັນງ່າຍຢູ່ ແຕ່ເຫັນນະມັນຍາກກວ່າ
ມັນເຈັບຈົນມີນ້ຳຕາ ເມື່ອເຈົ້າຈະຈາກໄປ

*  ບອກວ່າຢ່າເສຍໃຈ ຢ່າມີນ້ຳຕາ ເວົ້າບ້າບ້າ ເປັນໃຜມັນຈະທົນໄຫວ ທີ່ເວົ້ານະມັນງ່າຍຢູ່ ແຕ່ເຫັນນະມັນຍາກກວ່າ
ມັນເຈັບຈົນມີນ້ຳຕາ ເມື່ອເຈົ້າຈະຈາກໄປ

ບໍ່ຕ້ອງຮັກກັນອີກຕໍ່ໄປ

ທຸກສິ່ງທີ່ຕາຂ້ອຍເບິ່ງເຫັນ ທຸກເພງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ
ທົບທວນວ່າຂ້ອຍຍັງຮັກເຈົ້າບໍ່ ແຕ່ຫົວໃຈມັນທົນບໍ່ໄຫວອີກແລ້ວ
ຮັກກັນໄປກໍເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີວັນຈະສົມຫວັງ
ທັງຮັກທັງຊັງກໍເທົ່າກັນ ແບບນີ້ເຮົາຈະໄປກັນໄດ້ຢ່າງໃດ
ຄິດເຖິງຄວາມຫຼັງທີ່ສຸກລົ້ນ ທີ່ວັນທີ່ເຄີຍຮັກ
ຄວາມຝັນມັນສະຫລາຍໄປກັບວັນ ທີ່ເຈົ້ານັ້ນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຜິດຫວັງ
ຮັກ ເຮົາຮັກກັນບໍ່ໄດ້ ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຄີຍມີກັນ ໃຫ້ລົບມັນອອກຈາກໃຈ
ຮັກ ເຮົາຮັກກັນບໍ່ໄດ້ ຄວາມຜິດຫວັງທີ່ຕອກຢ້ຳ
ໃຫ້ຈົດຈຳ ວ່າເຮົາບໍ່ຕ້ອງຮັກກັນອີກຕໍ່ໄປ
ທຸກວັນ ກໍຕ້ອງມີບັນຫາ
ທຸກເວລາ ກໍຕ້ອງມີເລື່ອງຖຽງກັນ
ເຂົ້າໃຈ ວ່າເຈົ້າຍັງຮັກຂ້ອຍຢູ່
ແລະຂ້ອຍເອງ ກໍຍັງຮັກເໝືອນກັນ
ຮັກກັນໄປກໍເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີວັນຈະສົມຫວັງ
ທັງຮັກທັງຊັງກໍເທົ່າກັນ ແບບນີ້ເຮົາຈະໄປກັນໄດ້ຢ່າງໃດ
ຄິດເຖິງຄວາມຫຼັງທີ່ສຸກລົ້ນ ທີ່ວັນທີ່ເຄີຍຮັກ
ຄວາມຝັນມັນສະຫລາຍໄປກັບວັນ ທີ່ເຈົ້ານັ້ນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຜິດຫວັງ
ຮັກ ເຮົາຮັກກັນບໍ່ໄດ້ ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຄີຍມີກັນ ໃຫ້ລົບມັນອອກຈາກໃຈ
ຮັກ ເຮົາຮັກກັນບໍ່ໄດ້ ຄວາມຜິດຫວັງທີ່ຕອກຢ້ຳ
ໃຫ້ຈົດຈຳ ວ່າເຮົາບໍ່ຕ້ອງຮັກກັນອີກຕໍ່ໄປ
ຮັກ ເຮົາຮັກກັນບໍ່ໄດ້ ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຄີຍມີກັນ ໃຫ້ລົບມັນອອກຈາກໃຈ
ຮັກ ເຮົາຮັກກັນບໍ່ໄດ້ ຄວາມຜິດຫວັງທີ່ຕອກຢ້ຳ
ໃຫ້ຈົດຈຳ ວ່າເຮົາບໍ່ຕ້ອງຮັກກັນອີກຕໍ່ໄປ
ເຮົາຮັກກັນບໍ່ໄດ້ ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຄີຍມີກັນ ໃຫ້ລົບມັນອອກຈາກໃຈ
ຮັກ ຮັກກັນບໍ່ໄດ້ ຄວາມຜິດຫວັງທີ່ຕອກຢ້ຳ
ໃຫ້ຈົດຈຳ ວ່າເຮົາບໍ່ຕ້ອງຮັກກັນອີກຕໍ່ໄປ

ເຈົ້າມັນເົກ່າ

ນັບຈາກນີ້ ຕ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົ້າເລີກລາ ຢ່າມາກວນໃຈກັນອີກເລີຍ
ມື້ຂ້ອຍມີຄົນໃໝ່ ເຈົ້າກໍຮູ້ຄົງເຂົ້າໃຈ ຢາກໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນໄດ້ໄປເສຍທີ 
ເຈົ້າມັນຄືຄົນເກົ່າ ໝົດຄວາມໝາຍໃນວັນນີ້ ຂໍຢ່າມີເຍື້ອໃຍກັນອີກເລີຍ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄົນດີ ທີ່ຕ້ອງທຳແບບນີ້ ເພາະເບື່ອເຈົ້າເຕັມທີ ແລະ ລຳຄານເຈົ້າເກີນທົນ 
ຝາກຄຳສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງໃຫ້ດີໆ ນັບຈາກນີ້ໃຫ້ເຈົ້າໃສ່ໃຈ ... ເຈົ້າມັນເກົ່າ
ໃຈທີ່ເຈົ້າຝາກໄວ້ ຕອນນີ້ເອົາຄືນໄປ ຢາກໃຫ້ເຈົ້າໃຫ້ອະໄພກັບສິ່ງທີ່ຂ້ອຍທຳ
ເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ເຈົ້າເອງທີ່ຍອມໃຫ້ກັນ ມັນທຳລົງໄປ ເພາະໃຈເຈົ້າຕ້ອງການອງ

ມື້ຂ້ອຍມີຄົນໃໝ່ ເຈົ້າກໍຮູ້ຄົງເຂົ້າໃຈ ຢາກໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນໄດ້ໄປເສຍທີ 
ເຈົ້າມັນຄືຄົນເກົ່າ ໝົດຄວາມໝາຍໃນວັນນີ້ ຂໍຢ່າມີເຍື້ອໃຍກັນອີກເລີຍ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄົນດີ ທີ່ຕ້ອງທຳແບບນີ້ ເພາະເບື່ອເຈົ້າເຕັມທີ ແລະ ລຳຄານເຈົ້າເກີນທົນ 
ຝາກຄຳສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງໃຫ້ດີໆ ນັບຈາກນີ້ໃຫ້ເຈົ້າໃສ່ໃຈ ... ເຈົ້າມັນເກົ່າ

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄົນດີ ທີ່ຕ້ອງທຳແບບນີ້ ເພາະເບື່ອເຈົ້າເຕັມທີ ແລະ ລຳຄານເຈົ້າເກີນທົນ 
ຝາກຄຳສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງໃຫ້ດີໆ ນັບຈາກນີ້ໃຫ້ເຈົ້າໃສ່ໃຈ

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄົນດີ ທີ່ຕ້ອງທຳແບບນີ້ ເພາະເບື່ອເຈົ້າເຕັມທີ ແລະ ລຳຄານເຈົ້າເກີນທົນ 
ຝາກຄຳສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງໃຫ້ດີໆ ນັບຈາກນີ້ໃຫ້ເຈົ້າໃສ່ໃຈ  ...  ເຈົ້າມັນເກົ່າ

ລີເຊ

ລີເຊ D
|Drum|----|D C G C D D!-A///////

D C D C D fill..

**ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A | Em
1/ ແສນສຸກໃຈສຸກສຳຣານ Em ຍາມເມື່ອເຮົາໄດ້ພົບກັນ A
ໂອ້ແມາສາວລີເຊ D | Em ນອ້ງຊ່າງງາມຈັຍໃຈໝັ້ນ Em
ພາໄຫ້ຝັນທຸກຄືນວັນ A ງາມແທ້ໜໍງາມຈັບໃຈ D | D
ໂວ ໂຫ໊ ໂຮ່ F#m ພຽງຍີ້ມນາງກໍ່ສຸກໃຈ Bm
ສຫວັນ Em ຫລືສ້າງນ້ອງມາ A
**ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A | Em

2/ ອ້າຍນີ້ໜາຢາກເຫັນໜ້າ Em ພົບແກ້ວຕາທຸກເວລາ A
ໂອ້ແມ່ສາວລີເຊ D | Em ຂໍພຽງນ້ອງຈົ່ງເຫັນໃຈ Em
ທ້ອນຄວາມຮັກຂອງອ້າຍໄວ້ A ດ້ວຍຄວາມຮັກຈາກຫົວໃຈ D | D
ໂວ ໂຫ໊ ໂຮ່ F#m ພຽງຍີ້ມນາງກໍ່ສຸກໃຈ Bm
ສຫວັນ Em ຫລືສ້າງນ້ອງມາ A
**ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A
>>>>>>ດົນຕຣີ A D////// D D D C C<<<<<<<<
A A D C D C D D

3/ ໂວ ໂຫ໊ ໂຮ່ F#m ພຽງຍີ້ມນາງກໍ່ສຸກໃຈ Bm
ສຫວັນ Em ຫລືສ້າງນ້ອງມາ A
**ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A | Em
4/ ແມ່ນຄວາມຮັກເຮົາສົມປອງ Em ອ້າຍຈະຂໍຄູ່ປະຄອງ A
ຮັກແຕ່ສາວລີເຊ D | Em ຂໍແຕ່ນ້ອງຢ່າຄິດຊັງ Em
ພາໃຈອາຍຕຣົມຣະກຳ A ແລ້ວຊອກຊ້ຳດ້ວຍນ້ຳຕາ D | D
ໂວ ໂຫ໊ ໂຮ່ F#m ພຽງຍີ້ມນາງກໍ່ສຸກໃຈ Bm
ສຫວັນ Em ຫລືສ້າງນ້ອງມາ A
ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A

Coda ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ A ລີເຊ D ລີເຊ F#mລີ G ລີເຊ